WMZSS


Strona w przebudowie


Warszawsko-Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego

ul. Kopernika 30
00-336 Warszawa
tel. +48 784 956 236
e-mail: wmzss@op.pl

KRS: 158828
NIP: 701-005-73-76
REGON: 016094112

Rachunek bankowy:
PKO BP S.A. Oddział I w Warszawie
93 1020 1013 0000 0102 0154 7751