Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON

Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego DRAGON jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie:

rozwój i popularyzację strzelectwa w mieście Siedlce i powiecie siedleckim.

Klub realizuje swoje cele przez:

  1. bezpiecznych warunków,
  2. opieki trenerskiej i instruktorskiej,
  3. właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych.

Klub wyżej wymienione działania wykonuje samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi organizacjami.

ZESPÓŁ STRZELNIC S.K.S.S. DRAGON przy ul. Sokołowskiej 180A w Siedlcach oferuje:

* Strzelectwo Sportowe – konkurencje olimpijskie 10m. , 25m. , 50m. , Trap.
* Strzelania praktyczne I.P.S.C. ; I.D.P.A. – pistolety, karabiny, strzelby.
* Szkolenie strzeleckie osób ubiegających się o licencję technika ochrony fizycznej.
* Szkolenie strzeleckie osób ubiegających się o broń palną.
* Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się bronią palną w różnych warunkach i sytuacjach.
* Strzelectwo rekreacyjne na strzelnicy krytej i strzelnicach leśnych

Szkolenia prowadzą doświadczeni instruktorzy strzelectwa, czynnie uprawiający wszystkie formy strzelectwa.

ZESPÓŁ STRZELNIC SKSS DRAGON WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I OBSŁUGĄ, DOSTĘPNY JEST DLA WSZYSTKICH OSÓB, PRAGNĄCYCH POZNAĆ TAJNIKI BEZPIECZNEGO I SKUTECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ BRONIĄ PALNĄ.

Kontakt

Siedlecki Klub Strzelectwa Sportowego "DRAGON" Siedlce
08-110 Siedlce
ul Sokołowksa 180A

509745802

skssdragon@neostrada.pl

www.dragonsiedlce.org

Aktualności klubu