Terminy egzaminów na patent strzelecki organizowanych przez WMZSS

Termin egzaminuPKSLokalizacjaBadaniaKontakt

Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać czytelnie wypełniony wniosek o nadanie Patentu Strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

Orzeczenie lekarza medycyny sportowej potwierdzające zdolnośc bezpiecznego uprawiania sportu strzeleckiego musi być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku Dz.U. Nr 88 poz.502 z 2011 roku w spraiwe kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanei zdrowia oraz zakresu badań lekarskich niezbednych do uzyskania orzeczenia lekarskiego. 

Orzeczenia lekarskie nie spełniające powyższego wymogu nie będzie uwzględniane. W wykazie egzaminów znajduje się informacja, czy podczas danego egzaminu będzie możliwość odbycia w/w badań.

 

Opłatę za egzamin najlepiej wnieść przelewem konto, wówczas należy złożyć potwierdzenie przelewu u sekretarza Komisji egzaminacyjnej w dniu egzaminu.

Dane do przelewu:

Polski Związek Strzelectwa Sportowego
 60 1060 0076 0000 3200 0136 9459
 Bank BPH SA o/Warszawa.