O klubie

Stowarzyszenie Centralny Wojskowy Klub Sportowy „Legia” Warszawa Sekcja Strzelecka zajmuje się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem dyscyplin strzelectwa sportowego. Klub zrzesza osoby zajmujące się strzelectwem, prowadzi szkolenia, rozwija umiejętności osób pracujących z bronią, a także propaguje strzelectwo jako formę integracji i rekreacji. Celem działalności Stowarzyszenia jest również wspieranie, upowszechnianie i podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży .

Kultywując wieloletnią tradycję strzelecką Stowarzyszenie wychowuje i szkoli zawodników na najwyższym poziomie mistrzostwa sportowego. Od wielu lat możemy się pochwalić osiągnięciami medalowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Jedynie w ubiegłym roku nasi wychowankowie po raz kolejny wywalczyli zwycięstwa, zdobyli medale, między innymi na Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, a także zdobyli podium na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, poprawiając wyniki rekordów. Każdego roku nasi zawodnicy są powoływani do Kadry Narodowej.

Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, Warszawsko - Mazowieckim Związkiem Strzelectwa Sportowego i innymi związkami okręgowymi i wojewódzkimi oraz instytucjami oświatowymi i wychowawczymi. To także ośrodek spotkań kół myśliwskich i sekcji sportowych firm i przedsiębiorstw.

Dochody Stowarzyszenia z działalności komercyjnej, oprócz ponoszenia kosztów eksploatacyjnych, przeznaczane są na finansowanie szkolenia dzieci i młodzieży. Zarówno poprzez utrzymanie młodzieżowej kadry strzelectwa sportowego, jak i wielu akcji charytatywnych na rzecz dzieci, wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczych oraz dzieci niepełnosprawnych.

Kontakt

Centralny Wojskowy Klub Sportowy "LEGIA" Warszawa Sekcja Strzelecka
00-449 Warszawa
ul. Łazienkowska 3

22 625 26 30

kontakt@strzelectwo-legia.pl

www.strzelectwo-legia.pl

Aktualności klubu