PSKBPISS

Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zrzesza osoby posiadające broń palną sportową, do celów kolekcjonerskich oraz myśliwych, jak również osoby pragnące stać się posiadaczami zezwolenia na broń palną. Kultywuje historię broni palnej oraz formacji uzbrojonych. Organizuje szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności w posługiwaniu się bronią palną.

Stowarzyszenie w trakcie swojej działalności wspiera osoby starające się uzyskać zezwolenie na posiadanie broni palnej do celów kolekcjonerskich oraz sportowych współorganizując kursy przygotowujące do egzaminu na patent strzelecki.Członkowie naszego stowarzyszenia uzyskują wiedzę jakie kroki powinni podjąć , aby uzyskać zezwolenie na broń. W chwili obecnej większość członków stowarzyszenia posiada już zezwolenie na broń palną do celów kolekcjonerskich lub sportowych albo jest w trakcie postępowania administracyjnego mającego na celu wydanie Im takiego zezwolenia. Będąc w naszym stowarzyszeniu osoba może działać w każdej sekcji, bądź doskonalić swoją wiedzę i umiejętności tylko z wybranego zakresu.

Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej i Strzelectwa Sportowego
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Dębowa 40/13

+48 732 75 75 75

pskbpiss@gmail.com

www.pskbpiss.pl

Aktualności klubu