Zarząd 

Prezes Robert Matracki

V-ce prezes Rafał Krauz

Sekretarz Marek Matracki
Skarbnik Patryk Lejda
Członek Eugeniusz Bednarz
Członek Leszek Chromiński
Członek Włodzimierz Gałecki

Komisja Rewizyjna
Tomasz Bandurski
Grażyna Baczewska-Jarmolińska
Grzegorz Kalita