ZARZĄD WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO NA LATA 2023 - 2026

Prezes - Robert Matracki

V-ce prezes - Rafał Krauz

Sekretarz - Marek Matracki
Skarbnik - Patryk Lejda
Członek - Eugeniusz Bednarz
Członek - Leszek Chromiński
Członek - Włodzimierz Gałecki

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Tomasz Bandurski

Sekretarz - Bożena Mańczak
Członek - Grzegorz Kalita