Zarząd

Prezes - Robert Matracki

V-ce prezes - Rafał Krauz

Sekretarz - Marek Matracki
Skarbnik - Patryk Lejda
Członek - Eugeniusz Bednarz
Członek - Leszek Chromiński
Członek - Włodzimierz Gałecki

 

Komisja Rewizyjna

Tomasz Bandurski
Grażyna Baczewska-Jarmolińska
Grzegorz Kalita