Aktualności

Wróć do listy
31.05.2020
WMZSS

Wznowienie egzaminów na patent strzelecki

W związku z wdrożeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kolejnego etapu odmrażania gospodarki informujemy, że przewrócona została możliwość przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki.

 

Egzaminy będzie można przeprowadzać od 13 czerwca br. po spełnieniu następujących warunków:

 

1. Maksymalna liczba zdających – 50 osób,

2. W czasie części teoretycznej musi być zachowany wprowadzony przez Rząd dystans społeczny wynoszący 2 metry pomiędzy zdającymi,

3. Dystans społeczny obowiązuje również w czasie części praktycznej. Jednocześnie tę część egzaminu może odbywać nie więcej niż 50% pojemności osi strzeleckiej, na której odbywa się egzamin (przystępującym do egzaminu należy przydzielić, co drugie stanowisko),

4. Po każdym zdającym zarówno stoły w Sali części teoretycznej, jak i balaty/stoliki na stanowiskach oraz broń muszą zostać zdezynfekowane. Wskazane jest również noszenie rękawiczek jednorazowych,

5. Obwiązują również wszystkie inne wskazane przez Rząd środki ostrożności,

 

Jednocześnie do dnia 31 lipca 2020 roku skrócony zostaje termin składania wniosków o przeprowadzenie egzaminy przez Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego z 30 do 10 dni, a okres zapisania się na egzamin będzie rozpoczynał się 6 do 8 dni przed egzaminem.

 

W związku z obecną sytuacją w roku bieżącym egzaminy będą odbywały się bez przerwy wakacyjnej.

Terminy egzaminów można znaleźć na stronie PZSS: https://www.pzss.org.pl/patenty-licencje/terminy-egzaminow oraz na Państwa profilu w portalu PZSS

 

Źrodło: www.pzss.org.pl